Skip to content Skip to footer

समितिका कामहरु

सिद्धबाबा मन्दिर विकास समितिले हालसम्म गर्दै आएका कामहरुः

क) दोभान क्षेत्रमा रहेका विद्यालयहरुको शैक्षिक उन्ननयनका लागि आर्थिक,भौतिक तथा नैतिक सहयोग ।
ख) दोभान क्षेत्रको सामाजिक एवम् भौतिक विकासमा योगदान र सहयोग ।
ग) स्थानीय क्षेत्रमा रहेका मठ,मन्दिर,गुम्बाहरुको भौतिक निर्माणमा आर्थिक सहयोग ।
घ) हेडबक्स नजिकै निर्मित रामपिथेकस पार्क निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग ।
ङ) राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति,ललितपुरको आर्थिक सहयोगमा कदमबास नजिकै नमूना नर्सरीका लागि सेट निर्माण ।
च) सेटसम्म पुग्न तत्कालीन जिविस पाल्पा र दोभान गाविस एवम् मन्दिर समितिको आर्थिक सहयोगमा पक्की ढलाई बाटो निर्माण ।
छ) तत्कालीन जिविस,पाल्पाको आर्थिक सहयोग र मन्दिर विकास समितिको संयुक्त लगानीमा आधुनिक शौचालय निर्माण ।
ज) गरिव,निमुखा,असाहयहरुलाई आर्थिक सहयोग ।
झ) मन्दिरहरुको पुनर्निर्माण ।
ञ) सीसी क्यामेराको प्रवन्ध ।
ट) श्रद्धालुभक्तजनहरु चढी आएका यातायातका साधनहरुलाई व्यवस्थित गरी राख्न पार्किङ स्थलको निर्माण ।
ठ) हिसाव किताबलाई चुस्तदुरुस्त राख्ने ब्यवस्था,पारदर्शिताका लागि सूचना पाटीमा उठेको रकमको विवरण टाँस र बैंकिङ कारोबार ।
ड) शिवरात्री,एकादशी एवम् महत्वपूर्ण धार्मिक अवसरमा विशेष पूजाको प्रवन्ध ।
ढ) पुजारी,कर्मचारीहरुको दुर्घटना वीमा र वार्षिक रुपमा पोसाक उपलब्ध ।
ण)कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुलाई समय समयमा धार्मिक एवम् अवलोकन भ्रमण ।
त) मन्दिर पसिरभित्र सवै धर्महरुका पुस्तकहरु राखी वाचनालय सञ्चालन ।
थ) सिद्धबाबा मन्दिरका बारेमा संसारभरि परिचय गराउनका लागि वेवसाइड र एप्स बनाइ सञ्चालन ।