Skip to content Skip to footer

संस्थापक कार्यसमिति (विधान दर्ता)

सिद्धबाबा मन्दिर विकास समितिको संस्थापक कार्यसमिति(विधान दर्ता गर्ने समय) को नामावली :

क) अध्यक्ष : मान बहादुर श्रेष्ठ
ख) सदस्यः महेन्द्र प्रसाद पाण्डेय
ग) सदस्यः बुद्ध बहादुर बस्नेत
घ) सदस्यः उमा देवी बस्याल
ङ) सदस्यः सरस्वती गैरे
च) सदस्यः भीम बहादुर थापा
छ) सदस्य : लक्ष्मी प्रसाद बस्याल